Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2013

Τι αλλάζει στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Δημοσιεύτηκε 20/2/2013.
Πότε κερδίζει η τράπεζα τη δίκη και πότε ο δανειολήπτης.
Η κυβέρνηση προωθεί αλλαγές στο “Νόμο Κατσέλη” για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, κυρίως με βάση αιτήματα που έχουν θέσει οι τράπεζες. Το κυριότερο είναι ότι όσοι προσφεύγουν θα
πρέπει στο εξής να πληρώνουν μηνιαία δόση για το δάνειο, χωρίς να “παγώνει” η οφειλή μέχρι την εκδίκαση, όπως γίνεται μέχρι σήμερα.
Πολλοί είναι εκείνοι που έχουν προσφύγει στα Ειρηνοδικεία της χώρας ζητώντας να υπαχθούν στη ρύθμιση του νόμου Κατσέλη, που προβλέπει ακόμα και πλήρη διαγραφή του χρέους. Οι αιτήσεις προς τα Ειρηνοδικεία είναι τόσο πολλές που οι δικάσιμοι δίνονται για το 2018 και το 2020.
Ο νόμος Κατσέλη όπως είναι σήμερα προβλέπει «πάγωμα» της οφειλής μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση, και αντιλαμβάνεται κανείς τα «διαφυγόντα έσοδα» για τις τράπεζες.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις δίκες


Από τα στοιχεία των τραπεζών και της ΕΕΤ προκύπτει ότι οι τράπεζες «κερδίζουν» τις υποθέσεις εκείνες που το δάνειο έχει εξασφάλιση (υποθήκη ακινήτου).
Αυτός είναι και ο λόγος ότι σήμερα οι περισσότερες τράπεζες βάζουν ως όρο για τις ρυθμίσεις και τις αναδιαρθρώσεις δανείων την προσημείωση κάποιου ακινήτου.
Αντίθετα οι δανειολήπτες κερδίζουν υποθέσεις με καταναλωτικά δάνεια όπου έχουν χορηγηθεί υψηλά ποσά, χωρίς εξασφάλιση, ιδιαίτερα όταν άλλο πιστωτικό ίδρυμα έχει υπέρ του εμπράγματη εξασφάλιση ή έχουν χορηγηθεί δάνεια από πολλές τράπεζες. Και αυτό γιατί, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, το πιστωτικό ίδρυμα ικανοποιείται δικαστικά μόνο με τις καταβολές της τετραετίας, που συνήθως δεν είναι ικανοποιητικές.

Τι αλλάζει τώρα

Με τις αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση στο “νόμο Κατσέλη” ο δανειολήπτης θα υποχρεούται να καταβάλει τη δόση στο δάνειό του, ενώ μέχρι σήμερα υπήρχε “πάγωμα” της οφειλής.
Επίσης θα αρκεί η συμφωνία των πιστωτών που εκπροσωπούν το 50% + 1 των απαιτήσεων της οφειλής και όχι την πλήρη ομοφωνία (100%) που απαιτούσε μέχρι σήμερα.
Η ελάχιστη καταβολή ορίζεται στο 10% της τρέχουσας δόσης με ελάχιστο ποσό καταβολής τα 40 ευρώ μηνιαίως. Το καταβληθέν ποσό θα συμψηφίζεται με τη ρύθμιση που τελικώς θα αποφασίσει το Δικαστήριο αποδεσμεύοντας τον οφειλέτη ακόμα και με την έκδοση της απόφασης.